Organisatie:

Villa Kakelboom is een initiatief van SKABO VZW
Ondernemingsnummer: 0500564540
Rekeningnummer: BE95 7512 0625 2958

  ingrid.moris@gmail.com

Lidgelden/Verzekeringen:

Ons werkjaar loopt van 1 maart tot 28 februari.
Wij zijn als organisatie voor onze outdoor-activiteiten aangesloten bij SPORTIEVAK vzw, een erkende federatie door Sport Vlaanderen.
Dit betekent dat wij de nodige formaliteiten vervullen om in orde zijn met de opgelegde decreten van de Vlaamse overheid en de vrijwilligerswetgeving.
Jaarlijks betalen wij ook voor iedere deelnemer 5€ lidgeld aan vzw Sportievak. Op deze wijze zijn alle deelnemers volledig verzekerd voor “alle” activiteiten voor een jaar. Dit bedrag is inbegrepen in de prijs van de eerste activiteit waarvan wordt deelgenomen.

Meer info

Ons team

De acticiteiten worden georganiseerd en begeleid door ervaren jeugdwerkers onder coördinatie van Ingrid Moris.
Ingrid heeft een zeer ruime ervaring in jeugdwerk en activiteiten met kinderen. Ze is van opleiding kleuteronderwijzeres.
Op vlak van outdoor-activiteiten heeft zij ook ervaring opgedaan bij kinderen en organisaties in Denemarken en Duitsland.

Het team bestaat verder uit (alfabetisch op voornaam) :

Claudia Beber
heeft als moeder van twee kinderen recent haar diploma behaald van kleuterjuf. Ze is zelf héél erg geïnteresseerd in outdoor-activiteiten en wil dit zeker verder helpen uitbouwen.

Evi Bogaerts
is van opleiding maatschappelijk werker en werkt beroepsmatig vaak met kinderen. Ze is graag in de natuur omwille van haar hobby’s: wandelen, fotograferen en kamperen.

Gertie Bergmans
is van opleiding kleuterjuf en zij trekt reeds jaren met kinderen de natuur in.
Ze is ook de auteur van de boeken "Op stap met de bosjuf (twee delen - te verkrijgen in onze webshop)", waarin zij activiteiten met kinderen in de natuur beschrijft. Ook bracht zij een studiebezoek aan Denemarken om zich te verdiepen in outdoor-activiteiten.

Hilde Lambrechts
is van opleiding leerkracht lager onderwijs en heeft een aantal jaren dit beroep uitgeoefend.
Ze was actief als leidster van de jeugdbeweging, atelier educator voor workshops broodbakken en boekweitpannekoeken bereiden in Domein Bokrijk en is bij de kleuters op school voorleesmama.
Hilde vertoeft graag al wandelend in de natuur.
Ze was tot aan het “coronagebeuren” een vaste, gemotiveerde vrijwilliger in de bosklas van de school in Schoonbeek.

Marie-Claire Steegmans
heeft altijd graag met kinderen gewerkt en gespeeld. Met de basis van een opleiding monitrice in de jeugdwerking heeft ze zich jarenlang ingezet bij o.a. de jeugdbeweging te Schoonbeek (nu Schoravé-scouts).
Ze heeft een een graduaatsopleiding A1 boekhouden (huidige bachelor) genoten en tot voor kort een job hierin uitgeoefend. Verschillende jaren was ze een enthousiaste vrijwilliger in de bosklas van de school in Schoonbeek.

Marlies Maurissen
is van opleiding ergo-therapeut. Ze heeft ervaring met kinderen via haar job op school en heeft een opleiding hippotherapie (een vorm van therapeutisch paardrijden) met kinderen gevolgd.

Sare Renckens
is van opleiding kleuterjuf en werkt voltijds aan activiteiten aangaande outdoor-teaching in het basisonderwijs. Ze heeft een ruime ervaring in villa kakelboom. Tevens heeft ze zich kunnen bijscholen in Denemarken/Duitsland wat betreft outdoor-teaching.
Ze bezit een enorme creativiteit die ons allen van pas komt tijdens de activiteiten.